Term Dates

                    2019
Term 1 -
 29 January - 5 April
Pupil Free Days - 29 & 30 January
Years 7 & 12 start - 31 January
Years 8, 9, 10, 11 start - 1 February

Term 2 - 23 April -28 June
Pupil Free Day - 21 June 

Term 3 - 15 July - 20 Sept
Pupil Free Day - 26 July 

Term 4 - 7 Oct - 20 Dec

                   2020
Term 1 -
 28 January - 27 March
Pupil Free Days - 28 & 29 January
Years 7 & 12 start - 30 January
Years 8, 9, 10, 11 start - 31 Janurary

Term 2 - 14 April - 26 June

Term 3 - 13 July - 18 September

Term 4 - 5 October - 18 December